Katalog SvPris 2019

Alle lekeplasser skal tilfredsstille kravene i «Forskrift om sikkerhet på lekeplasser» , den gjelder for alle lekeplasser som er for kollektiv lek. Det vil i praksis si alt, bortsett fra det du setter opp i din egen hage for dine barn. Forskriften er gratis og er tilgjengelig på www.lovdata.no. I tillegg reguleres lekeplasser etter Norsk Standard NS-EN 1176 og 1177, som er en omfattende beskrivelse av krav til utstyret. Før du anskaffer lekeapparater bør du tenke på hvem som skal bruke utstyret. Hvis du vil lage en lekeplass som først og fremst skal brukes for mindre barn, bør det appellere til denne gruppen. Det gjør også at større barn velger andre arenaer. Skal lekeplassen dekke mange aldersgrupper bør den organiseres slik at leke- plassutstyr med mye bevegelse plasseres i ett område, mens rolleleker etc. plasseres i andre områder slik at Alle lekeapparater har en sikkerhetssone. Du finner sikkerhetssonen beskrevet i katalogen i forbindelse med det enkelte lekeapparatet. Sikkerhetssoner kan overlappe hverandre i de fleste tilfeller, men unntaket er på steder med stor bevegelse. Dette gjelder blant annet husker, utgangen av rutsjebaner og rundt karuseller. Hva må du ha som underlag: Kravet til fallunderlag vil variere med fallhøyden. Fallhøyden regnes fra det stedet et barn har tyngde- punktet ved normal lek. Det vil si fra gulvet i lekehuset, fra armgangen hvor det klatres eller huskesetet når det huskes. Fallhøyde på inntil 60 cm: Det er ingen spesielle krav til underlaget for denne høyden, bortsett fra at det ikke skal forekomme stein, betong eller asfalt i sikkerhetssonen til noe apparat med opphøyde deler. Sikkerhet på lekeplassen! det ikke blir konflikter. Hva har du plass til: Som lokal produsent, med dyktige medarbeidere,har vi mulighet til å produsere spesialdesignet utstyr. Kom gjerne med dine tegninger, så gir vi deg en pris på produksjon og oppsetting av utstyret. Vi vil også kontrollere utstyret, slik at det tilfredsstiller kravene i henhold til gjeldende forskrifter. Garantiperioden for produktene er 10 år mot material- og produksjonsfeil. For å få et komplett sortiment kjøper vi inn en del handelsprodukter og komponenter som ikke er trebaserte. Disse kommer fra vest-europeiske produsenter, som har de samme krav til sikkerhet og arbeidsmiljø som vi stiller til egen produksjon. Ønsker du noe spesielt?

Praktisk informasjon

Fallhøyde inntil 100 cm: For fallhøyder inntil 100 cm kan gress og jord benyttes og det er ikke krav til testing av underlaget. Hvis det forekommer steiner i området kan det være praktisk å legge ut bark, sand, ringmatter eller støtmatter i sikkerhetssonen. På for eksempel eksisterende asfaltdekke kan 30 mm støtmatter benyttes. Fallhøyde inntil 150 cm: Underlaget skal tilfredsstille en HIC-verdi på 1000 HIC. Dette tilsier at en velholdt anlagt gressplen tilfredsstiller kravene til fallhøyden. Under huskestativer og leker med stor trafikk vil underlaget raskt bli hardtrampet jord, og til slike tilfeller kan ringmatter benyttes. De tar vare på gresset og gir normalt en tilfredsstillende beskyttelse. Ellers kan bark, sand og ulike støtmatter benyttes. Fallhøyder over 150 cm: Den største lovlige fallhøyden er 3 m, og alle høyder over 1 m skal tilfredsstille gjeldende HIC verdier. Som underlag kan det brukes grus, sand, bark og flis eller støtmatter. Ved bruk av løse masser skal det legges 10 cm over det gjeldende kravet. Det vil si at 30-40 cm masse vil tilfredsstille kravene til disse høydene. Kravet til tykkelse er beskrevet i monteringsanvisningen til det enkelte lekeapparat. Som alternativ til løse masser kan det benyttes støtmatter, gummiasfalt og kunstgress med underliggende ProPlay støtmatter. Kravet til disse underlagene er at de skal være sertifisert til den aktuelle fallhøyden.

Sikkerhet først!

Alt utstyr du kjøper hos oss er sertifisert i henhold til NS-EN 1176 og 1177, og er tilpasset norske forskrifter. Vi bruker TÛV

Product Service GmbH for sertifisering av både produk- ter, og bedriftens interne rutiner for kvalitetssikring.

3

Alle priser ex. mva og frakt

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online