Katalog SvPris 2019

Returadresse: Aktiv Lek AS Boks 603 3412 Lierstranda

Gratis befaring!

Våre konsulenter dekker hele landet, og hjelper deg med å utforme ditt aktivitetsområde. Vi skreddersyr løsninger etter behov og ønsker. Vi har spesialister innen trenings-, parkour-, og skateanlegg, hinderbaner og lekeplasser, som hjelper deg med å komme frem til en god løsning. Besøket er gratis og uforpliktende. Vi kan også assistere deg med å søke om midler fra fond og stiftelser. Våre kontrollører utfører sikkerhetskontroller, og lager en rapport som beskriver hvilke avvik som eventuelt må utbedres.

Alle priser er ekskl. m.v.a. montasje og frakt. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil. Utgave nr 1/2019.

Hovedkontor: Teglverksveien 15 A, 3413 Lier Telefon: 32 24 04 00 E-post:salg@aktivlek.no

Fabrikk: Fyresdalsvegen 183, 3849 Vråliosen E-post:fabrikk@aktivlek.no www.aktivlek.no

Ved adresseendring kontakt datafactory.no

M I L J Ø M E R K E T

Ring vårt hovedkontor og vi setter deg i kontakt med den som dekker dine behov aller best.

2 4 1 T r y k k s a k 6 5 2

aktivlekas

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online